كيت‌ جاسوس‌

كيت‌ جاسوس‌ «فرستنده‌ تلفني‌»

‎ریال70,000
بدون مالیات

جاسوس‌ مکالمات تلفني‌

استراق سمع تلفنی

تعداد
موجود

 

سیاست امنیتی (ویرایش با ماژول اطمینان مشتری)

 

سیاست ارسال (ویرایش با ماژول اعتماد مشتری)

 

سیاست بازگشت (ویرایش با ماژول اطمینان مشتری)

با نصب اين كيت به خط تلفن مي‌توان‌ مكالمات‌ تلفني را (به صورت بيسيم) با كمترين‌ هزينه‌ بر روي موج FM راديو (حتي در مکان ديگری) دريافت نمود.
از اين كيت مي‌توان بعنوان ضبط مكالمات ، تقويت صداي مكالمات و استراق سمع مكالمات تلفني استفاده نمود.
صداي‌ ارسال‌ شده‌ از كيت‌ صاف‌ و عاري‌ از صوت‌ و پارازيت‌ است‌ .
اين‌ طرح‌ به‌ ويژه‌ براي‌ مكالمات‌ تلفني‌ شهرستان و خارج‌ از كشور مناسب‌ است‌ چون‌ هم‌ صدا‌ را آنقدر واضح‌ مي‌شنويد كه‌ نيازي‌ به‌ تكرار نيست‌ و هم‌ همه‌ اطرافيان‌ صداي‌ طرف‌ مكالمات‌ را میشنوند و نيازی به‌ مكالمه‌ تك‌تك‌ نخواهد بود.
اين كيت نيازی به منبع تغذيه ندارد.
ابعاد 3*4 سانتیمتر

1001
993 قلم

5 مورد محصول مشابه

ابزار پنل

Full Width Boxed Large Boxed Medium
بله خیر

ویرایشگر زنده قالب

پاک کردن

تصاویر در پوشه « YOURTHEME/assets/img/patterns/ » قرار دارند

 • پیوست
 • موقعیت
 • تکرار
پاک کردن
پاک کردن

تصاویر در پوشه « YOURTHEME/assets/img/patterns/ » قرار دارند

 • پیوست
 • موقعیت
 • تکرار
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن

تصاویر در پوشه « YOURTHEME/assets/img/patterns/ » قرار دارند

 • پیوست
 • موقعیت
 • تکرار
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن

تصاویر در پوشه « YOURTHEME/assets/img/patterns/ » قرار دارند

 • پیوست
 • موقعیت
 • تکرار
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن

تصاویر در پوشه « YOURTHEME/assets/img/patterns/ » قرار دارند

 • پیوست
 • موقعیت
 • تکرار
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن

تصاویر در پوشه « YOURTHEME/assets/img/patterns/ » قرار دارند

 • پیوست
 • موقعیت
 • تکرار
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن