دنياي الكتريسيته

مجموعه آموزشي دنياي الكتريسيته / پنکه بسازید

210,000 ریال
بدون مالیات

مجموعه آموزشي دنياي الکتريسيته

مدارهای نور و حرکت


پنکه بسازيد

ساخت چراغ قوه + مدارات متوالی و موازی

آموزش مدارات الکتريکي به زبان ساده ويژه دانش آموزان

شامل توضيحاتي درباره:

معرفي و کاربردهاي قطعات الکتريکي

مدارات سري وموازي

مواد عايق و هادي

تعداد
موجود

الكتريسيته چیست؟

● قملرو دانش الکتريک و الکترونيک آنچنان وسيع و گسترده است که به صراحت مي‌توان گفت که تقريباً تمامي دانش‌هاي زمان مستقيم يا غير‌مستقيم تحت تاثير الکترونيک قرار دارند و آنچنانکه تجربه چندين سال گذشته نشان داده است پيشرفت رشته‌هاي گوناگون علوم و فنون در گرو الکتريسيته بوده است.

● طرحي که در پيش رو داريد، يکي از طرحهاي آموزشي بهنام کيت است که مي‌تواند راه‌گشاي شما به دنياي پر جذبه الکترونها (الکتريسيته) باشد. با کمک اين مجموعه به شکل مطلوبي قدم به دنياي جذاب الکتريسيته مي‌گذاريد، با علم الکتريسيته آشنا مي‌شويد و مباني الکتريسيته را به شکل ساده‌اي فرا مي‌گيريد. سعي کرده‌ايم در حد امکان قطعات و علائم الکتريکي را به شما معرفي کنيم و درباره نقش هر يک از آنها در مدارات الکتريکي صحبتي داشته باشيم.

● هدف ما به عنوان يکي از مبتکرين عرضه کيتهاي آموزشي، از توليد اين کيت، آموزش دانش الکتريسيته در ميان دانش‌آموزان عزيز، هر چند اندک ولي حرکتي است بسوي خودکفايي در صنعت کشور عزيزمان.

● در جزوه راهنمای اين کيت توضيحات تكميلي و قدم به قدم درباره شناسايی قطعات، مونتاژ، آزمايش و عيب‌يابي در صفحات بعدي جزوه راهنماي كيت بطور كامل تشريح شده است.

1171
930 قلم

13 مورد محصول مشابه

ابزار پنل

Full Width Boxed Large Boxed Medium
بله خیر

ویرایشگر زنده قالب

پاک کردن

تصاویر در پوشه « YOURTHEME/assets/img/patterns/ » قرار دارند

 • پیوست
 • موقعیت
 • تکرار
پاک کردن
پاک کردن

تصاویر در پوشه « YOURTHEME/assets/img/patterns/ » قرار دارند

 • پیوست
 • موقعیت
 • تکرار
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن

تصاویر در پوشه « YOURTHEME/assets/img/patterns/ » قرار دارند

 • پیوست
 • موقعیت
 • تکرار
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن

تصاویر در پوشه « YOURTHEME/assets/img/patterns/ » قرار دارند

 • پیوست
 • موقعیت
 • تکرار
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن

تصاویر در پوشه « YOURTHEME/assets/img/patterns/ » قرار دارند

 • پیوست
 • موقعیت
 • تکرار
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن

تصاویر در پوشه « YOURTHEME/assets/img/patterns/ » قرار دارند

 • پیوست
 • موقعیت
 • تکرار
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن