کیت کنترلر جوجه کشی

کیت کنترلر جوجه کشی

3,300,000 ریال
بدون مالیات

کنترلر جوجه کشی

کنترل دما و رطوبت

تايمر دو زمانه ديجيتال جعت چرخش تخمها

خروجي فن اضطراری و خروجی اعلام خطر

مناسب برای ساخت دستگاه جوجه کشی، مرغداری، گلخانه و پرورش قارچ

تعداد
موجود

کنترلر جوجه کشی

کنترل دما و رطوبت
تايمر دو زمانه ديجيتال
مناسب برای ساخت دستگاه جوجه کشی، مرغداری، گلخانه و پرورش قارچ

دارای روز شمار و برنامه ستر و هچر + انتخاب نوع برنده

رنج دمائي (منفي) ۴٠-  الي 8٠ درجه سانتيگراد     با دقت دو دهم درجه سانتيگراد

رنج رطوبت صفر تا ۱٠٠درصد     با دقت 5 درصد

با دو خروجی تايمر مجهز به قطع‫ کن

خروجي فن اضطراری و خروجی اعلام خطر

1153
986 قلم

16 مورد محصول مشابه

ابزار پنل

Full Width Boxed Large Boxed Medium
بله خیر

ویرایشگر زنده قالب

پاک کردن

تصاویر در پوشه « YOURTHEME/assets/img/patterns/ » قرار دارند

 • پیوست
 • موقعیت
 • تکرار
پاک کردن
پاک کردن

تصاویر در پوشه « YOURTHEME/assets/img/patterns/ » قرار دارند

 • پیوست
 • موقعیت
 • تکرار
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن

تصاویر در پوشه « YOURTHEME/assets/img/patterns/ » قرار دارند

 • پیوست
 • موقعیت
 • تکرار
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن

تصاویر در پوشه « YOURTHEME/assets/img/patterns/ » قرار دارند

 • پیوست
 • موقعیت
 • تکرار
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن

تصاویر در پوشه « YOURTHEME/assets/img/patterns/ » قرار دارند

 • پیوست
 • موقعیت
 • تکرار
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن

تصاویر در پوشه « YOURTHEME/assets/img/patterns/ » قرار دارند

 • پیوست
 • موقعیت
 • تکرار
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن