کیت ترمومتر ديجيتال

کیت ترمومتر ديجيتال / دماسنج

0 ریال
بدون مالیات

دماسنج ديجيتال‌ با دقت یک دهم درجه

رنج دمائي صفر الي ۱۰۰ درجه سانتيگراد

مجهز به سنسور LM35

ولتاژ تغذيه 6 ولت

تعداد
موجود

اين مدار از يک IC اصلی با نام ICL7107 که در واقع يک مبدل آنالوگ به ديجيتال می باشد تشکيل شده است و نياز به‌ قطعات‌ اضافه‌ را به‌ حداقل‌ كاهش‌ داده‌ و نيز اين‌ امكان‌ را مي‌دهد كه‌ در حداقل‌ زمان‌ كيت‌ را مونتاژ نماييد.

 

اين آي‌سي به کمک يک سنسور LM35 تشکيل يک مدار ترمومتر با رنج صفر الي صد درجه داده است. دقت اين اندازه‌گيري اين مدار 0.1 درجه مي‌باشد.

 

مصرف‌ كم‌ و ولتاژ پايين: ولتاژ مصرفی این مدار ولتاژ 6V ولت‌ و مصرف‌ آن كم‌ است‌.

1152
996 قلم

16 مورد محصول مشابه

ابزار پنل

Full Width Boxed Large Boxed Medium
بله خیر

ویرایشگر زنده قالب

پاک کردن

تصاویر در پوشه « YOURTHEME/assets/img/patterns/ » قرار دارند

 • پیوست
 • موقعیت
 • تکرار
پاک کردن
پاک کردن

تصاویر در پوشه « YOURTHEME/assets/img/patterns/ » قرار دارند

 • پیوست
 • موقعیت
 • تکرار
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن

تصاویر در پوشه « YOURTHEME/assets/img/patterns/ » قرار دارند

 • پیوست
 • موقعیت
 • تکرار
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن

تصاویر در پوشه « YOURTHEME/assets/img/patterns/ » قرار دارند

 • پیوست
 • موقعیت
 • تکرار
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن

تصاویر در پوشه « YOURTHEME/assets/img/patterns/ » قرار دارند

 • پیوست
 • موقعیت
 • تکرار
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن

تصاویر در پوشه « YOURTHEME/assets/img/patterns/ » قرار دارند

 • پیوست
 • موقعیت
 • تکرار
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن