روش های پرداخت:

شما می توانید مبلغ سفارش را از طریق روش های زیر پرداخت کنید که در زمان ثبت سفارش قابل انتخاب می باشند.

کارت به کارت به صورت اینترنتی یا مراجعه به دستگاه ATM

واریز به حساب (قابل پرداخت در سراسر كشور)

حواله شبا

پرداخت نقدی وجه به پیک موتوری مخصوص مشهد

شماره حساب  بانک ملی    0100516411002  
شماره کارت                     6037991451032100
شناسه شبا حساب متمركز     IR07   0170 0000 0010 0516 4110 02

تذکر: لطفا پس از پرداخت مبلغ فاکتور حتما فرم پرداخت محصول که در منوی بالای صفحه اصلی قرار دارد را پر کنید. پر کردن این فرم به منزله تایید پرداخت شماست.

و یا شماره سفارش و آدرس خود را به صورت تلفني و يا ايمل براي ما بفرستيد.

شماره تلفنهاي  : 05132252273 و 05132254090
شماره پیامک و نرم افزار تلگرام و ایتا    09032254090
https://wa.me/989032254090
https://t.me/InfoBehnamkit

ابزار پنل

Full Width Boxed Large Boxed Medium
بله خیر

ویرایشگر زنده قالب

پاک کردن

تصاویر در پوشه « YOURTHEME/assets/img/patterns/ » قرار دارند

 • پیوست
 • موقعیت
 • تکرار
پاک کردن
پاک کردن

تصاویر در پوشه « YOURTHEME/assets/img/patterns/ » قرار دارند

 • پیوست
 • موقعیت
 • تکرار
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن

تصاویر در پوشه « YOURTHEME/assets/img/patterns/ » قرار دارند

 • پیوست
 • موقعیت
 • تکرار
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن

تصاویر در پوشه « YOURTHEME/assets/img/patterns/ » قرار دارند

 • پیوست
 • موقعیت
 • تکرار
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن

تصاویر در پوشه « YOURTHEME/assets/img/patterns/ » قرار دارند

 • پیوست
 • موقعیت
 • تکرار
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن

تصاویر در پوشه « YOURTHEME/assets/img/patterns/ » قرار دارند

 • پیوست
 • موقعیت
 • تکرار
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن