بسته کامل قطعات ساخت اسانسور + چوب

500,000 ریال
بدون مالیات

ساخت اسانسور

همرا با تمامی قطعات چوبی و الکترونیکی

کاردستی کتاب کاروفناوری سال نهم

تعداد
موجود

 پک کامل قطعات اسانسور
همراه با کلید الکترونیکی، برش دقیق چوب ها


محتویات بسته

مجموعه کامل تخته های مورد نیاز (برش خورده و سوراخ شده)

نخ، گیربکس همراه با موتور قوی

برد کلید همراه با LED

پیچ و مهره

 و ...

کیت اسانسور از نمونه کارهای عملی دانش آموزان در مقطع نهم تحصیلی می باشد.
در این کارعملی دانش آموزان بار دیگر با ارتباط  مکانیک و الکترونیک آشنا شده و چگونگی رفع چالش های آینده کاری خود را  تمرین می کنند.
از طرفی با کاربرد نرم افزار در علوم فنی مهندسی آشنا شده ، طراحی و اجرای آنچه در ذهن خود دارند را فرا می گیرند.


12017
70 قلم

16 مورد محصول مشابه

ابزار پنل

Full Width Boxed Large Boxed Medium
بله خیر

ویرایشگر زنده قالب

پاک کردن

تصاویر در پوشه « YOURTHEME/assets/img/patterns/ » قرار دارند

 • پیوست
 • موقعیت
 • تکرار
پاک کردن
پاک کردن

تصاویر در پوشه « YOURTHEME/assets/img/patterns/ » قرار دارند

 • پیوست
 • موقعیت
 • تکرار
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن

تصاویر در پوشه « YOURTHEME/assets/img/patterns/ » قرار دارند

 • پیوست
 • موقعیت
 • تکرار
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن

تصاویر در پوشه « YOURTHEME/assets/img/patterns/ » قرار دارند

 • پیوست
 • موقعیت
 • تکرار
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن

تصاویر در پوشه « YOURTHEME/assets/img/patterns/ » قرار دارند

 • پیوست
 • موقعیت
 • تکرار
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن

تصاویر در پوشه « YOURTHEME/assets/img/patterns/ » قرار دارند

 • پیوست
 • موقعیت
 • تکرار
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن
پاک کردن